top of page

Beth yw Menter Iaith?

Mudiad Cenedlaethol sy’n cefnogi rhwydwaith o 22 Menter Iaith ledled Cymru yw Mentrau Iaith Cymru (MIC). Os nad ydych yn byw yn ardal Gorllewin Sir Gâr ac yn chwilio am eich Menter Iaith leol, ewch draw i wefan Mentrau Iaith Cymru am fwy o wybodaeth.


Mae pob Menter Iaith yn darparu cefnogaeth a chyngor i unigolion, mudiadau a busnesau ynghyd â chynnal ystod eang o weithgareddau er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg a chryfhau'r defnydd ohoni yn eu cymunedau.

Dysgwch mwy trwy wylio'r fideo isod yn yr iaith o'ch dewis.

Beth yw Menter Iaith
01:02
What is a Menter Iaith
01:02
bottom of page