Gweithgareddau

Rydym yn dilyn pob canllaw cyfredol y Llywodraeth yng nghyd destun y Coronafeirws ac yn cynnig amrywiaeth o sesiynau digidol a wyneb yn wyneb ar hyn o bryd.

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

am fwy o wybodaeth!

Dyma ein hamserlen haf 2021!

Er mwyn cofrestru neu am fwy o fanylion cysylltwch gyda
ymholiad@mgsg.cymru / 01239 712 934
neu danfonwch neges ar gyfryngau cymdeithasol.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Amserlen yr haf.png


Ewch draw i ein sianel YouTube i weld yr holl adnoddau digidol sydd ar gael yn barod!