Y Tîm

Dewi[1].jpg

Dewi Snelson

Prif Weithredwr

Nia[1].jpg

Nia Ap Tegwyn

Uwch Swyddog Iaith

Llun Alma.jpg

Alma Roberts

Swyddog Datblygu Caerfyrddin a'r cyffuniau

Ceris[1].jpg

Ceris Thomas

Swyddog Datblygu
Ardal Dyffryn Taf

Llun Gwyneth[2].jpg

Gwyneth Morris

Swyddog Datblygu
Ardal Dyffryn Teifi

Gwawr[1].jpg

Gwawr Williams

Swyddog Cyfathrebu

Meinir[1].jpg

Meinir Evans

Cydlynydd Prosiect Profi

LlunSioned_edited_edited.jpg

Sioned Thomas

Swyddog Prosiect Profi

Llun%20Meinir_edited.jpg

Meinir Davies

Swyddog Prosiect Profi

Logo Newydd Profi 2021.png

Cerys Pinkman

Swyddog Digidol Prosiect Profi

27144396_10211174090416991_1986323974_o

Heledd Llwyd

Ymgynghorydd Helo Blod Lleol Gorllewin Sir Gâr a Sir Benfro

Denise[1].jpg

Denise Davies

Swyddog Gweinyddol

MGSG Digidol - Maint Y Tîm
 
MGSG Digidol - Maint Y Tîm

Gareth Davies

Uwch Swyddog Digidol

MGSG Digidol - Maint Y Tîm

Alaw Rees

Swyddog Digidol

Huw Lloyd

Swyddog Digidol

 
MGSG Digidol - Maint Y Tîm

Gruff Huws

Swyddog Digidol

MGSG Digidol - Maint Y Tîm

Llew Evans

Swyddog Digidol