Y Tîm

Dewi Snelson

Prif Weithredwr

Nia Ap Tegwyn

Uwch Swyddog Iaith

Alma Roberts

Swyddog Datblygu Caerfyrddin a'r cyffuniau

Ceris Thomas

Swyddog Datblygu
San Clêr a Hendy Gwyn-ar-Daf

Gwyneth Morris

Swyddog Datblygu
Ardal Dyffryn Teifi

Gwawr Williams

Swyddog Cyfathrebu

Meinir Evans

Cydlynydd Prosiect Profi

Sioned Thomas

Swyddog Prosiect Profi

Meinir Davies

Swyddog Prosiect Profi

Denise Davies

Swyddog Gweinyddol

Heledd Llwyd

Ymgynghorydd Helo Blod Lleol Gorllewin Sir Gâr a Sir Benfro

Gareth Davies

Uwch Swyddog Digidol

 

Huw Lloyd

Swyddog Digidol

Alaw Rees

Swyddog Digidol

Gruff Huws

Swyddog Digidol

 

Llew Evans

Swyddog Digidol