Y Tîm

Dewi[1].jpg

Dewi Snelson

Prif Weithredwr

Nia[1].jpg

Nia Ap Tegwyn

Uwch Swyddog Iaith

Llun Alma.jpg

Alma Roberts

Swyddog Datblygu Caerfyrddin a'r cyffuniau

Meinir[1].jpg

Meinir Evans

Cydlynydd Prosiect Profi

Logo Newydd Profi 2021.png

 
MGSG Digidol - Maint Y Tîm
MGSG Digidol - Maint Y Tîm

Gruff Huws

Llew Evans

Swyddog Digidol

Swyddog Digidol

 

Meinir Davies

Swyddog Prosiect Profi

Denise Davies

Swyddog Gweinyddol

Gwawr Williams

Swyddog Cyfathrebu

Cerys Pinkman

Swyddog Prosiect Podlediadau

Heledd Llwyd

Gareth Davies

Uwch Swyddog Digidol

Huw Lloyd

Swyddog Digidol

Swyddog Datblygu
Ardal Dyffryn Teifi