Y Tîm

Dewi[1].jpg

Dewi Snelson

Prif Weithredwr

Nia[1].jpg

Nia Ap Tegwyn

Uwch Swyddog Iaith

IMG_3725.JPG

Alma Roberts

Swyddog Datblygu Caerfyrddin a'r cyffuniau

IMG_3710.JPG

Betsan Williams

IMG_3709.JPG
Llun Gwyneth[2].jpg

Gwyneth Morris

Luned Jones

Swyddog Datblygu

Dyffryn Taf

Swyddog Datblygu
Ardal Dyffryn Teifi

Swyddog Datblygu
Ardal Dyffryn Teifi

Meinir[1].jpg

Meinir Evans

Cydlynydd Prosiect Profi

 
 

Denise Davies

Swyddog Gweinyddol

Gwawr Williams

Swyddog Cyfathrebu

Cerys Pinkman

Swyddog Prosiect Podlediadau

Heledd Llwyd

Roisin O'Toole

Swyddog Prosiect Profi

Swyddog Busnes a Nawdd

MGSG Digidol - Maint Y Tîm
MGSG Digidol - Maint Y Tîm
MGSG Digidol - Maint Y Tîm

Gareth Davies

Huw Lloyd

Huw Evans

Swyddog Digidol

Swyddog Digidol

Uwch Swyddog Digidol