top of page

Dyma gasgliad o adnoddau i chi fwynhau, dysgu mwy am yr iaith a rhannu gyda eraill!

Caneuon a Rhigymau.png

Llyfryn Caneuon a Rhigymau

Eisiau diddanu'r rhai bach? Dyma lyfryn hyfryd o ganeuon a rhigymau Cymraeg allwch ddefnyddio. 

Pecyn Croeso.png

Pecyn Croeso

Os ydych yn newydd i'r ardal neu eisiau dysgu mwy am Sir Gaerfyrddin, darllenwch y pecyn croeso yma. Allwch ddysgu am hanes yr ardal, pa fudiadau sy'n trefnu digwyddiadau cymdeithasol, ble i ddysgu'r iaith a llawer mwy.

Tudalen Adnoddau MGSG.png

Llyfryn Bod yn Ddwyieithog yn Sir Gâr

Dysgwch mwy am y fanteision o bod yn ddwyeithog a'r cyfleoedd ar gael o fewn yr ardal drwy'r llyfryn yma gan Cyngor Sir Gâr.

Chwilair.png

Chwilair

Hoff o her? Dyma gasgliad o chwileiriau ar bynciau gwahanol i lwytho i lawr ac argraffu.

bottom of page