Amdanom Ni

Cwmni Cyfyngedig Drwy Wariant Rhif y cwmni: 05981013

Rhif Elusen: 1147184

Nod Menter Gorllewin Sir Gâr yw:

Annog a chefnogi datblygiad cymunedol, ieithyddol ac economaidd er budd cyhoeddus a chreu cymunedau sy’n naturiol ddwyieithog a llewyrchus.

Rydym yn gweithredu mewn ardal sy’n ymestyn o Lanybydder i Gastell Newydd Emlyn, i Gaerfyrddin, Sanclêr ac Hendygwyn-ar-Daf.

Mae’r Fenter wedi bod yn weithredol yn y ffurf bresennol ers 2007 pan unwyd Menter Taf Myrddin a Menter Bro Teifi i greu un endid ar draws yr ardal. Tra y lleolir y brif swyddfa yng Nghastell Newydd Emlyn, mae gan y Fenter ail swyddfa yng Nghaerfyrddin ac rydym yn rhan o rhwydwaith o Fentrau Iaith ar draws Cymru.

Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau ieithyddol er mwyn:

  • Annog mwy o deuluoedd i ddefnyddio’r Gymraeg
  • Cael mwy o bobl ifanc i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg
  • Annog mwy o bobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gymuned

Rydym yn gweithredu prosiectau datblygu cymunedol er mwyn:

  • Cyflwyno technegau a’r offer gyfrifiadurol ddiweddaraf i drigolion lleol drwy arddangosiadau pwrpasol gan integreiddio’r genhedlaeth hŷn ac unigolion gofidus, llai profiadol i mewn i’r byd modern o gyfathrebu
  • Cynorthwyo cymunedau i weithredu prosiectau sy’n mynd i’r afael a chael mynediad i wasanaethau a chynhwysiant cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig Sir Gâr
  • Cynyddu amlder digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol ac i wella cynhwysedd grwpiau cymunedol i weithredu digwyddiadau llwyddiannus a chynaliadwy trwy gyfrwng y Gymraeg yn ardaloedd gwledig Sir Gâr.

Adroddiad Blynyddol

Adroddiad Blynyddol2017-2018 Cymraeg Terfynol

Polisi Diogelu Data

Polisi diogelu data