Cyfleoedd

Cyfleoedd

Swyddog Maes Digidol

MGSG Digidol Newydd.png

Swyddog Maes Digidol

Rydym yn chwilio am Swyddog Digidol i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith gyda sgiliau cyfrifiadurol ac i geisio am waith.

Mae’r Menter Gorllewin Sir Gâr yn gweithredu cytundebau i redeg sesiynau digidol ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau. Prif nod y gwaith fydd i weithio gyda’r di-waith i’w cefnogi i chwilio am swyddi. Mae’r gwaith yn cynnwys eu cynorthwyo i ddefnyddio cyfrifiadur, cofrestru ar wefannau chwilio am swyddi, creu cyfri e-bost, creu CV ac unrhyw elfen arall o chwilio am swydd ar lein. Rydym yn gweithio ar draws siroedd Ceredigion, Sir Gâr, Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Sir Benfro a Pen-y-Bont ar Ogwr.

______

Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle, cysylltwch â Dewi Snelson ar

01239 712934 neu dewi@mgsg.cymru am wybodaeth bellach.

Dyddiad Cau: 15/08/2021 9:00yb