Gwybodaeth Gŵyl Canol Dre Information

Alcohol: Mae Gŵyl Canol Dre wedi trwyddedu a bydd yna far ar y maes, ni fyddwch yn gallu dod â alcohol eich hun ar y safle. Nid ydym wedi’n trwyddedu ar gyfer hyn, a bydd unrhyw un sy’n ceisio sleifio eu halcohol eu hunain heibio ein stiwardiaid cyfeillgar yn cael eu chwilio ac efallai bydd gofyn iddynt adael y safle. Bydd pob bar yn gweithredu polisi Her 25. Bydd rhaid i gwsmeriaid sydd o dan 18 oed adael safle’r ŵyl os canfyddir eu bod ag alcohol yn eu meddiant.
Gwydr: Ni chaniateir gwydr ar unrhyw ran o’r safle.
Ymweld gyda Chŵn: Ni all cŵn fod ar y safle heblaw am gŵn tywys.

Eitemau Gwaharddedig:
• DIM bagiau yn fwy na maint A4
• DIM alcohol neu fflasgiau
• DIM gwydr
• DIM cyffuriau anghyfreithlon
• DIM gwerthu anghyfreithlon neu heb awdurdod
• DIM cyllyll neu arfau o unrhyw fath
• DIM eitemau a allai beryglu diogelwch y cyhoedd
• DIM tân gwyllt
• DIM pebyll neu ganopïau
• DIM dodrefn
• DIM drones
• DIM taflenni, samplau, rhoddion neu eitemau hyrwyddo
• Gall eitemau ychwanegol cael eu gwahardd gan y Staff Diogelwch a thîm Rheoli Digwyddiadau
Bydd eitemau anniogel yn cael eu gwahardd heb atebolrwydd i’r trefnydd.

Alcohol: Gŵyl Canol Dre has a licensed bar, please take note – you will not be able to bring your own alcohol on to the site.  We are not licensed for this and anyone trying to sneak their own alcohol past our friendly stewards will be searched and may be asked to leave the site. All bars operate a Challenge 25 policy. Customers who are under 18 years old will be asked to leave the festival site if found in possession of alcohol.

Glass: No glass will be allowed to be taken onto any part of the site.

Visiting with Dogs: Please note dogs are not allowed on site unless they are assistance dogs.

 

Prohibited Items:

 • NO bags larger than A4 size
 • NO alcohol or flasks
 • NO glass
 • NO illegal substances, drugs, or drug paraphernalia
 • NO illegal or unauthorized vending
 • NO knives or weapons of any kind including, but not limited to, pocket knives and self-defense sprays
 • NO items which may endanger public safety
 • NO pyrotechnics including fireworks and flares
 • NO aerosol products / aerosol cans
 • NO tents or canopies
 • NO furniture
 • NO drones or UAV’s (unmanned aerial vehicle)
 • NO flyers, samples, giveaways or promotional items
 • Additional items may be prohibited at the discretion of Event Management or security staff

Prohibited or unsafe items will be confiscated at the owner’s risk and without liability to the organiser.

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Chwilio. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.