Gwawr Williams

Swyddog Datblygu

Dechreuodd Gwawr weithio i Menter Gorllewin Sir Gâr ym mis Mawrth 2015 ar ôl ennill BA gradd dosbarth cyntaf yn Cynhwysiant Cymdeithasol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Rhif: 01239 712934

E-bost: gwawr@mgsg.cymru

Swyddfa: Llawr 1af, Yr Atom, 18 Stryd Y Brenin, Caerfyrddin, Sir Gâr, SA44 5JE.