GŴYL CANOL DRE GWYBODAETH

Alcohol: Mae Gŵyl Canol Dre wedi trwyddedu a bydd yna far ar y maes, ni fyddwch yn gallu dod â alcohol eich hun ar y safle. Nid ydym wedi’n trwyddedu ar gyfer hyn, a bydd unrhyw un sy’n ceisio sleifio eu halcohol eu hunain heibio ein stiwardiaid cyfeillgar yn cael eu chwilio ac efallai bydd gofyn iddynt adael y safle. Bydd pob bar yn gweithredu polisi Her 25. Bydd rhaid i gwsmeriaid sydd o dan 18 oed adael safle’r ŵyl os canfyddir eu bod ag alcohol yn eu meddiant.

Gwydr: Ni chaniateir gwydr ar unrhyw ran o’r safle.

Ymweld gyda Chŵn: Ni all cŵn fod ar y safle heblaw am gŵn tywys.

 

Eitemau Gwaharddedig:

 • DIM bagiau yn fwy na maint A4
 • DIM alcohol neu fflasgiau
 • DIM gwydr
 • DIM cyffuriau anghyfreithlon
 • DIM gwerthu anghyfreithlon neu heb awdurdod
 • DIM cyllyll neu arfau o unrhyw fath
 • DIM eitemau a allai beryglu diogelwch y cyhoedd
 • DIM tân gwyllt
 • DIM pebyll neu ganopïau
 • DIM dodrefn
 • DIM drones
 • DIM taflenni, samplau, rhoddion neu eitemau hyrwyddo
 • Gall eitemau ychwanegol cael eu gwahardd gan y Staff Diogelwch a thîm Rheoli Digwyddiadau

Bydd eitemau anniogel yn cael eu gwahardd heb atebolrwydd i’r trefnydd.