Datblygu Cymunedol

Datblygu CymunedolCynhwysiad Digidol

  • Ariennir gan gynllun Cymunedau 2.0, Canolfan Cydweithredol Cymru
  • Nod y prosiect yw cyflwyno technegau a’r offer gyfrifiadurol ddiweddaraf i drigolion lleol drwy arddangosiadau pwrpasol gan integreiddio’r genhedlaeth hŷn ac unigolion gofidus, llai profiadol i mewn i’r byd modern o gyfathrebu.

Cynhwysiad Cymunedau Gwledig

  • Ariennir gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru
  • Nod y prosiect yw cynorthwyo cymunedau i weithredu prosiectau sy’n mynd i’r afael a chael mynediad i wasanaethau a chynhwysiant cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig Sir Gâr.

Dathlu Diwylliant

  • Ariennir gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru
  • Nod y cynllun yw cynyddu amlder digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol ac i wella cynhwysedd grwpiau cymunedol i weithredu digwyddiadau llwyddiannus a chynaliadwy trwy gyfrwng y Gymraeg yn ardaloedd gwledig Sir Gâr.