Cymunedau

CymunedauDrwy gynnal amryw o weithgareddau a digwyddiadau rydym yn annog mwy o bobl i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gymuned. Rhestrir y math o weithgareddau rydym yn cynnal isod, ond cadwch lygaid ar yr adran wybodaeth ar dudalen flaen y wefan am fanylion ynglŷn â gweithgareddau unigol.

Cynorthwyo gyda threfniadau a mynychu Gwyliau Bwyd yn ardal y Fenter

 • Grŵp Targed: Y gymuned gyfan
 • Nod: Cydweithio gyda phartneriaid yng Nghastell Newydd Emlyn, Amgueddfa Wlân Cymru a Chaerfyrddin i fynychu a chynorthwyo trefniadau Gwyliau bwyd sy’n cynnig cyfleoedd i’r gymuned gyfan fynychu gweithgareddau Cymraeg eu hiaith.

Cydlynu Clwb Gwawr y Wiber

 • Grŵp Targed: Menywod ifanc Cymraeg eu hiaith
 • Nod: Cynnig calendr o ddigwyddiadau cymdeithasol i fenywod ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg yn eu cymuned.

Gweithgareddau ac adloniant yn Nhref Caerfyrddin

 • Grŵp Targed: Y Gymuned
 • Nod: Cynorthwyo Cyngor Tref Caerfyrddin i drefnu adloniant cyfrwng Cymraeg yn y dref yn ystod digwyddiadau allweddol y calendr flynyddol megis adeg Dydd Gŵyl Dewi, Gŵyl yr Afon ac yn ystod dathliadau’r Nadolig.

Diwrnodau Agored/Ffeiriau/Sioeau

 • Grŵp Targed: Y Gymuned
 • Nod: Mynychu digwyddiadau amrywiol ar draws ardal y Fenter gyda stondin er mwyn codi proffil cyffredinol y Fenter ac i hyrwyddo manteision defnyddio’r iaith Gymraeg.

Cyngherddau a Dramau

 • Grŵp Targed: Teuluoedd, pobl ifanc a’r gymuned gyfan
 • Nod: Cydweithio gyda phartneriaid, canolfannau cymunedol ac ysgolion lleol i gynnal cyngherddau a nosweithiau dramâu trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ardal. Rydym hefyd yn cydlynu teithiau i weld dramâu teithiol.

Paned a Phapur

 • Grŵp Targed: Dysgwyr Cymraeg
 • Nod: Cynnal sesiynau siarad mewn awyrgylch anffurfiol i ddysgwyr ymarfer eu Cymraeg a magu hyder yn yr iaith.

Tudalen Gymraeg y Carmarthen Journal

 • Grŵp Targed: Y Gymuned
 • Nod: Darparu tudalen trwy gyfrwng y Gymraeg i ddarllenwyr y papur, yn cynnwys newyddion, datganiadau, storiâu lleol a chenedlaethol.