Cyfarwyddwyr

 • Arwel Lloyd | Cadeirydd
 • Fioled Jones | Is – Gadeirydd
 • Dafydd Davies| Trysorydd
 • Bob Bright
 • Ken Davies
 • Hazel Evans
 • Gareth Jones
 • Meirion Jones
 • Myfanwy Jones
 • Dafydd Hughes
 • Luned Thomas