Cynllun Profi

I Ddatblygu Sgiliau Byd Gwaith Pobl Ifanc”

 Ein amcanion:

  • I ddatblygu sgiliau byd gwaith pobl ifanc a chynyddu hunan hyder yn y byd gwaith;
  • Cynhyddu ymwybyddiaeth o’r iaith Gymraeg yn y gweithle;
  • Cryfhau capasiti sefydliadau lleol;
  • Cefnogi adfywio lleol drwy annog gwariant

 Blwyddyn 1

  • 342 o ddisgyblion Blwyddyn 12 wedi cofrestru am gefnogaeth
  • 459 o ddisgyblion wedi mynychu sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith
  • 137 o ddisgyblion wedi cael cymorth i greu CV
  • 312 o ddisgyblion wedi elwa o sesiynau mentora
  • 98 disgybl wedi sicrhau swydd rhan amser
  • 24 sefydliad | busnes yn cynnig gwobr i’r pobl ifanc

Arian Pawb a’i Le Cronfa Loteri Fawr

Cyflwynwyd cais llwyddiannus i Gronfa Loteri Fawr Cynllun Arian Pawb a’i Le ar gyfer cefnogi sgiliau byd gwaith 750 o  bobl ifanc. Mae’r cynllun wedi cychwyn yn  Ionawr 2017 a bydd yn cael ei ddatblygu dros gyfnod o dair blynedd.

ymholiad@mgsg.cymru, 01239 712934

 

Gwobrau Profi Rewards 2018